Хижа Букаците

Местоположение: В Природен парк „ Шуменско плато”, 420 м н.в., GPS: 43.237639ºN 28.860137ºE.
Описание: Сграда с капацитет 20 места, етажни санитарни възли и бани, отопление на твърдо гориво, туристическа столова и кухня.
Изходни пунктове: с. Троица – 1.5 км ( 0.20 ч) по път с трошенокаменна настилка; с. Осмар – 3 км (0.45 ч); ж.п. спирка Хан Крум ( на линията София – Г. Оряховица – Варна ) – 2.5 км до с. Троица и оттам още 0.20 ч пеш; Шумен – 7 км (2.30 ч).
Съседни обекти: Средновековни скални манастири; пещера Бисерна; Археологически резерват „Старият град”; паметник „Създатели на Българската държава”.
Стопанин: ТД „Мадарски конник” – Шумен
За контакти с хижата: 0894722763


Връзка с ТД “Мадарски конник”

ГР. ШУМЕН, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 15, ТЕЛ. / ФАКС +359 54 97 84 48, GSM: +359 89 66 88 543 МТЕЛ , +359 89 66 88 544 ГЛОБУЛ

http://www.tdmadarskikonnik.org