Обяви

П Р А В И Л А за провеждане на традиционен поход, посветен на 8-ми март „От тука започва България”

П Р А В И Л А за провеждане на традиционен поход, посветен на 8-ми март


ЗАЯВКА

Моля заявка за участие да се подаде до 08 април 2016 година, на e-mail: a_filipov@abv.bg,  както и на GSM 0896 688 543 / Мтел/– кратък 8543 /БТС/- Ангел Филипов-председател на ТД”Мадарски конник” или с писмо на адрес – гр. Шумен 9700, ПК 1,  ул. Хр. Ботев 15 за ТД Мадарски конник.