Клуб Шуменска крепостПредседател: Борис Петрунов
Членове на УС: Тодорка Ангелова, Цветанка Бонева, Мария Костадинова, Марин Ангелов.