Клуб Туристи ветерани


Председател: Върбан Върбев
Заместник председател: Йордан Йорданов
Членове на ръководството: Цветанка Жекова, Костадин Костадинов и Иванка Настева.