Клуб Туристи ветерани


Председател: Върбан Върбев
Заместник председател: Иван Цонев
Членове на ръководството: Веска Костадинова, Цветанка Жекова, Стефка Байнова, Денчо Денев, Атанаска Куртева.