Клуб по ориентиране “Мадарски конник”


 

Председател: Георги Колев
Заместник председател: Иван Иванов
Членове на УС: Христо Николов, Зефир Николов