Клуб Планинарство

Председател: Петър Петров

Заместник председател: Галин Ганчев

Секретар: Йорданка Мешикова