Клуб Висока поляна

Председател: Елеонора Стоянова
Членове на УС: Катя Добрева, Иванка Настева, Теменужка Минева, Гарабед Гарабедян (Гаро)