Историческо минало

На 16 юни 1902 година в местността “Кьошковете” е основано туристическо дружество “Висока поляна”. За председател е избран  учителят Иван Кривков. Първият излет на туристите е до Каспичанските височини. Вторият голям излет се провежда до селата Осмар и Тройца, който в последствие става зимен.  Учителят Рафаил Попов, провежда излети до старините край Мадара, където със свои колеги извършва проучвания и създава  Археологически музей. През 1908 година с читалище “Архангел Михаил” (сега “Добри Войников”) търговецът Петър Паскалев и книжарят Павел Байнов, провеждат излет до Невшенското дефиле с увеселителен влак. През 1918 година учители от мъжката гимназия създават ЮТС – Димитър Шалваджиев, Гунчо Гунев , Цветана Николова. През 1923 година ТД “Висока поляна” става официален клон на БТД Шумен. Туристи правят излети до високите планини – Рила, Стара планина. В този период работят Хр. Герчев, Илия Силвестриев, К, Аврамов, д-р П. Скорчев, В. Хлебаров, Хр. Симеонов, Хр. Килкрев. С одобрение на община Шумен започва много труден строеж на малка хижа на хълма “Хисарлъка”, която по-късно е отчуждена от държавата във връзка с археологическите разкопки на крепостта.

През 1943 г. туристът Любомир Търговски прави дарение на туристите, като оставя къщата си за туристически дом. След създаването на туристическо дружество “Мадарски конник” и БТС, започва период на развитие на туристическото движение. Шуменци участват в републикански прояви: походи, алпинади, пещерни прониквания. В многодневния поход “Ком -Емине”, шуменци участват три пъти, а един път го провеждат самостоятелно, отличават се: Л. Симеонов, Д. Ангелов, д-р В. Герчев, Ст. Иванов, Вяра кирилова, Арам Мазурян. На похода “По пътя на Ботевата чета”, шуменци редовно заемат  призовите места. Традиционен става  и похода “По стъпките на П. Волов”. Международни прояви са изкачването на балканските първенци връх Митикас (планина Олимп, Гърция), връх Молдовяно (Източни Карпати, Румъния). Шуменски алпинисти са били на върховете в планините Ношак (Памир), Тян Шан (Алтай, Кавказ). През този успешен период за дружеството се построяват хижите “Мадарски конник”, “Върбишки проход”.